Welcome to The Syro-Malankara Catholic Church

St. Aloysius SMCC, Kanchiyode

  • Home
  • Panachamoodu
  • St. Aloysius SMCC, Kanchiyode
Image

St. Aloysius SMCC, Kanchiyode

Estd: 1979

      St. Aloysius SMCC, Kanchiyode, Mancode P.O., K.K. Dist., Tamil Nadu - 629 155

      Vicar: Fr. Bernard Nadutherivilai