Welcome to The Syro-Malankara Catholic Church

  St. Joseph SMCC, Panachamoodu

  • Home
  • Panachamoodu
  •   St. Joseph SMCC, Panachamoodu
Image

  St. Joseph SMCC, Panachamoodu

Estd: 1934

      St. Joseph SMCC, Panachamoodu, Mancode

      P.O., K.K. Dist., Tamil Nadu - 629 152.

      Vicar: Fr. M. Mukkampalathu