Welcome to The Syro-Malankara Catholic Church

St. Paul’s SMCC, Puliyoorsalai

  • Home
  • Panachamoodu
  • St. Paul’s SMCC, Puliyoorsalai
Image

St. Paul’s SMCC, Puliyoorsalai

Estd: 2000

      St. Paul’s SMCC, Puliyoorsalai, CheruvalloorP.O., K.K.Dist., Tamil Nadu - 629 152

      Vicar: Fr. M. Mukkampalathu