Welcome to The Syro-Malankara Catholic Church

  St. Thomas SMCC, Vellachipara

  • Home
  • Panachamoodu
  •   St. Thomas SMCC, Vellachipara
Image

  St. Thomas SMCC, Vellachipara

Estd: 2005

      St. Thomas SMCC, Vellachipara, Vellachipara

      Po, K.K.Dist., Tamil Nadu - 629 152

      Vicar:  Fr. Jean Jose