Welcome to The Syro-Malankara Catholic Church

Mar Ivanios Bhavan, Senapati Street, Navarangpur M

  • Home
  • Odisha Region
  • Mar Ivanios Bhavan, Senapati Street, Navarangpur M
Image

Mar Ivanios Bhavan, Senapati Street, Navarangpur M

Navarangpur:Mar Ivanios Bhavan, Senapati Street, Navarangpur, Navarangpur.                            Odisha - 764 059

Vicars: Fr. Devasia Kuthirakalil

                Fr. Jose Thattamparampil

Mission Stations: Borandipara 

                                 Karshahandi 

                                 Dongriguda 

                                 Similimuda 

                                 Chandrapur 

                                 Jerigave 

                                 Jamthoda 

                                 Kothavatta 

                                 Belgam

                                 Boharampur 

                                 Niligudiguda 

                                 Sonuguda